GWARANCJA NA PRODUKTY MARKI NAPOLEONID

Szczegóły niniejszej gwarancji mają zastosowanie do produktów zakupionych po 1 stycznia 2022 r.

Dokładne informacje na temat gwarancji znajdują się w instrukcji obsługi grilli marki Napoleon.

 
W PRZYPADKU WÓZKÓW I NADSTAWEK GRILLOWYCH DO ZABUDOWY PRESTIGE®/PRO™
Dożywotnia ograniczona gwarancja Prezesa na grille gazowe marki Napoleon
Firma NAPOLEON gwarantuje, że komponenty nowego produktu marki NAPOLEON będą pozbawione wad materiałowych i wykonania od daty zakupu przez następujący okres:
Obraz zawierający tekst, Czcionka, zrzut ekranu, designOpis wygenerowany automatycznieOdlewy aluminiowe / podstawa ze stali nierdzewnejDożywotnio*
Pokrywa ze stali nierdzewnejDożywotnio*
Pokrywa powlekana emalią porcelanowąDożywotnio*
Ruszty ze stali nierdzewnejDożywotnio*
Palniki rurowe ze stali nierdzewnej10 lat Dożywotnia plus
Ruszty żeliwne pokryte emalią porcelanową10 lat Dożywotnia plus
Płyty do obsmażania ze stali nierdzewnej5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki przez cały okres użytkowania
Palnik rożna na podczerwień ze stali nierdzewnej5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki przez cały okres użytkowania
Palniki ceramiczne na podczerwień (z wyjątkiem ekranu)5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki przez cały okres użytkowania
Ceramiczny dolny palnik na podczerwień lub ceramiczny boczny palnik na podczerwień (bez sita)5 lat Dożywotnia plus
 Ceramiczny palnik na podczerwień do rożna (bez siatki)5 lat Dożywotnia plus
 Wszystkie pozostałe części2 lata

 
15-LETNIA OCHRONA GWARANCYJNA – DLA MODELI LE, LEX, ROGUE® I PRO605CSS

Firma NAPOLEON gwarantuje, że komponenty nowego produktu marki NAPOLEON będą pozbawione wad materiałowych i produkcyjnych od daty zakupu przez następujący okres:
Obraz zawierający tekst, logo, Czcionka, symbolOpis wygenerowany automatycznieOdlewy aluminiowe / podstawa ze stali nierdzewnej15 lat
Pokrywa ze stali nierdzewnej15 lat
Pokrywa powlekana emalią porcelanową15 lat
Ruszty ze stali nierdzewnej15 lat
Palniki rurowe ze stali nierdzewnej10 lat plus 15
Wkładki zabezpieczające przed ogniem ze stali nierdzewnej5 lat plus 15
Ruszty żeliwne pokryte emalią porcelanową5 lat plus 15
Ceramiczny palnik na podczerwień (bez siatki)5 lat plus 15
Wszystkie pozostałe części2 lata

 
W PRZYPADKU SERII TRIUMPH®, FREESTYLE I TRAVELQ™ 285 (W TYM PRO285)

10-letnia ograniczona gwarancja na grille gazowe i elektryczne marki Napoleon

Firma NAPOLEON gwarantuje, że komponenty nowego produktu marki NAPOLEON będą pozbawione wad materiałowych i wykonania od daty zakupu przez następujący okres:
 
Obraz zawierający tekst, logo, Czcionka, symbolOpis wygenerowany automatycznieOdlewy aluminiowe / podstawa ze stali nierdzewnej10 lat
Pokrywa ze stali nierdzewnej10 lat
Pokrywa powlekana emalią porcelanową10 lat
Lakierowana pokrywa stalowa5 latplus 10
Palniki rurowe ze stali nierdzewnej5 lat plus 10
Palnik rurowy ze stali nierdzewnej5 lat pełnej gwarancji, plus 50% zniżki do 10-go roku użytkowania
Wkłady zabezpieczające przed ogniem ze stali nierdzewnej5 lat plus 10
Ceramiczny palnik na podczerwień (bez siatki)2 lata
Porcelanowe wkłady zabezpieczające przed ogniem3 lata plus 10
 Wszystkie pozostałe części3 lata plus 10
 

 
W PRZYPADKU SERII GRILLÓW KOCIOŁKOWYCH NA WĘGIEL DRZEWNY I WĘDZAREK APOLLO®
 
10-letnia ograniczona gwarancja na grille węglowe i wędzarki marki Napoleon
 
Firma NAPOLEON gwarantuje, że komponenty nowego produktu marki NAPOLEON będą pozbawione wad materiałowych i wykonania od daty zakupu przez następujący okres:
 
Obraz zawierający tekst, logo, Czcionka, symbolOpis wygenerowany automatyczniePokrywa i miska z powłoką porcelanową10 lat
System kontroli powietrza5 lat plus 10
Ruszty żeliwne pokryte emalią porcelanową5 lat plus 10
Chromowane ruszty grillowe3 lata plus 10
Wszystkie pozostałe części2 lata
 

 
W PRZYPADKU OASIS™ I KOMPONENTÓW DO ZABUDOWY, W TYM PALNIKÓW BOCZNYCH TYPU DROP-IN
 
10-letnia ograniczona gwarancja na komponenty grilla gazowego marki Napoleon
 
Firma NAPOLEON gwarantuje, że komponenty nowego produktu marki NAPOLEON będą pozbawione wad materiałowych i wykonania od daty zakupu przez następujący okres:
 
Obraz zawierający tekst, logo, Czcionka, symbolOpis wygenerowany automatycznieOdlewy aluminiowe / podstawa ze stali nierdzewnej10 lat
Palniki rurowe ze stali nierdzewnej10 lat
Ceramiczny palnik na podczerwień (bez siatki)5 lat plus 10
Pokrywa, drzwi i panele szuflad ze stali nierdzewnej5 lat plus 10
Ruszty żeliwne pokryte emalią porcelanową5 lat plus 10
Wkłady zabezpieczające przed ogniem ze stali nierdzewnej lub porcelanowe3 lata plus 10
Wszystkie pozostałe części2 lata
 
PRZYPADKU STOLIKÓW PATIOFLAME® ZESTAWÓW PALNIKOWYCH PATIOFLAME®

3-letnia ograniczona gwarancja na żaroodporne stoliki kominkowe marki Napoleon 

Firma NAPOLEON gwarantuje, że komponenty nowego produktu marki NAPOLEON będą pozbawione wad materiałowych i wykonania od daty zakupu przez następujący okres:
Warranty 3Aluminiowy blat i cokół3 lata
Obudowa ze stali nierdzewnej3 lata
Zespół palników ze stali nierdzewnej3 lata
Wszystkie pozostałe części2 lata
 
WARUNKI I OGRANICZENIA
 

 
Firma NAPOLEON udziela gwarancji na swoje produkty w zakresie wad fabrycznych wyłącznie pierwotnemu nabywcy, pod warunkiem, że zakup został dokonany za pośrednictwem autoryzowanego dealera NAPOLEON i podlega następującym warunkom i ograniczeniom:

Niniejsza gwarancja fabryczna jest niezbywalna i nie może być w żaden sposób przedłużona przez żadnego z naszych przedstawicieli.

Produkt musi być zainstalowany przez licencjonowanego, autoryzowanego technika serwisowego lub wykonawcę. Instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do produktu oraz wszystkimi lokalnymi i krajowymi przepisami budowlanymi i przeciwpożarowymi.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, brakiem konserwacji, pożarami powstałymi w wyniku zapalenia się tłuszczu, nieprzyjaznym środowiskiem, wypadkami, zmianami, nadużyciami lub zaniedbaniami, zaś części zainstalowane od innych producentów unieważniają niniejszą gwarancję. Odbarwienia części plastikowych spowodowane chemicznymi środkami czyszczącymi lub promieniowaniem UV nie są objęte niniejszą gwarancją.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje również zadrapań, wgnieceń, malowanych wykończeń, korozji lub odbarwień spowodowanych wysoką temperaturą, ściernymi lub chemicznymi środkami czyszczącymi, ani odprysków na częściach emaliowanych, ani żadnych komponentów użytych podczas instalacji produktu.
Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji dojdzie do takiego pogorszenia stanu części, że przestaną one spełniać swoje funkcje (zardzewieją lub przepalą się), dostarczona zostanie część zamienna.

Wszystkie części wymienione w ramach ograniczonej jednorocznej gwarancji podlegają jednorazowemu roszczeniu.

Firma NAPOLEON nie ponosi odpowiedzialności za instalację, robociznę ani inne koszty lub wydatki związane z ponowną instalacją części objętej gwarancją, a wydatki takie nie są objęte niniejszą gwarancją.

Bez względu na jakiekolwiek postanowienia zawarte w niniejszej ograniczonej jednorocznej gwarancji, odpowiedzialność firmy NAPOLEON w ramach niniejszej gwarancji jest określona jak powyżej i w żadnym wypadku nie obejmuje jakichkolwiek szkód przypadkowych, wynikowych lub pośrednich. Firma NAPOLEON nie przyjmuje na siebie, ani nie upoważnia żadnej strony trzeciej do przyjmowania w jej imieniu jakichkolwiek innych zobowiązań związanych ze sprzedażą tego produktu. Firma NAPOLEON nie ponosi odpowiedzialności za: nadmierne nagrzewanie, wybuch spowodowany warunkami środowiskowymi, takimi jak silny wiatr lub nieodpowiednia wentylacja.

Firma NAPOLEON nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu spowodowane warunkami atmosferycznymi, gradem, nieostrożnym obchodzeniem ze sprzętem, szkodliwymi chemikaliami lub środkami czyszczącymi.

Przy zgłaszaniu roszczeń gwarancyjnych do firmy NAPOLEON wymagany jest dowód sprzedaży lub jego kopia wraz z numerem seryjnym i numerem modelu.Firma NAPOLEON zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez swojego przedstawiciela inspekcji każdego produktu lub części przed uznaniem roszczenia gwarancyjnego.Firma NAPOLEON nie ponosi odpowiedzialności za opłaty transportowe, koszty pracy lub cła eksportowe.
 
 
Zapisz się do naszego Newslettera

Aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie